nieuwsarchief

De veranderkracht van lokale gemeenschappen (gepost op 2 februari 2010)

De kiem werd gelegd op de eerste transitie-inloopdagen in Veltem. Een jaar lang werd er duchtig aan geschreven en gesleuteld. We hebben het over het WisselWERK-cahier '09 van Socius (steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk). 315 bladzijden dik is het net van de pers gerold onder de titel "De Grond(-)wet. Veranderkacht van lokale gemeenschappen in het licht van duurzame ontwikkeling."
Het was hoofdredacteur Johan De Vriendt die toen de voorzet gaf en uitnodigde om een cahier te maken over transitie. Nogal wat mensen die actief zijn in de transition towns beweging schreven er bijdragen voor. Dus ook met enige trots vanwege transitiesteden en -dorpen Vlaanderen.

Voor wat meer uitleg, een blik op de inhoud en hoe je het kan bestellen: klik op de banner.


nieuws > nieuwsarchief / nieuws uit de lokale groepen
backtotop