nieuwsarchief

Opvolgdag inloopdagen in Antwerpen (gepost op 7 maart 2010)

Na de succesvolle Inloop2daagse op 28 en 29 november vorig jaar, leefden nog heel wat vragen en bedenkingen bij de deelnemers. In antwoord daarop organiseerde de Impulsgroep Antwerpen op 6 februari jl. een Opvolgdag in Posthof te Berchem.
Langzaam maar zeker kwamen de 26 ingeschrevenen binnen gesijpeld en met enige vertraging startten we met een sessie rond “Hoe leg je transitie uit in 5 minuten?”
Vervolgens gingen we in op “Hoe begin je er nu concreet aan?” Na een bevraging over welke van de “7 maren...” ieder van ons het meest bezwaarde, hielden we een oefening in focussen op mogelijkheden, eerder dan op beperkingen.
We maakten een “Talentenmuur”: deelnemers mochten zich eens flink laten gaan en op een post-itje al hun kwaliteiten en talenten neerschrijven waarna ze die op een muur kleefden. We haalden 5 “natuurlijke leiders” “van de muur”. We vroegen hen 4 post-itjes uit te kiezen en zo een groep samen te stellen die hen ideaal leek om een project uit te werken. Dit gebeurde via een “light”versie van het Bordspel (Transitie-instrument 4; Transitiehandboek p. 114 en 250).
Na anderhalf uur dromen, plannen, doen en vieren, hielden we met de hele groep een rondje “wat hebben we geleerd” over onszelf en over het samenwerkingsproces? Velen waren aangenaam verrast te ervaren dat samenwerken in groep een heel eigen dynamiek teweegbrengt waarbij ieder op zich zowel als de groep, zichzelf overstijgen en tot projecten kwamen waarvan ze zelf versteld stonden.

Een potluck-lunch sloot het eerste deel van de dag af – hoewel... Over de borden heen werd flink verder van dromen en gedachten gewisseld ... zodat de lunch flink uitliep en het oorspronkelijk geplande programma werd ingekort.

De namiddag begon met een evolutieschets van Transitie op het niveau van de stad Antwerpen, en een stand van zaken over momenteel beginnende initiatieven, werkgroepen en projecten. 
Het tweede gedeelte van de namiddagsessie bestond uit een doe-het-zelf-piekoliepresentatie (Transitie-instrument 1; Transitiehandboek p. 32).
Vieren hoort bij iedere Transitie-activiteit en rond 16 uur besloten we deze dag met een vier-uurtje.


 


nieuws > nieuwsarchief / nieuws uit de lokale groepen
backtotop