nieuwsarchief

Verslag brunchvergadering transitie-initiatief Gent (gepost op 3 november 2008)

De eerste vergadering van Transitie-initiatief Gent is een feit.

Een dertiental enthousiastelingen gaven present op deze gezellige brunchvergadering. De innerlijke mens kon meteen genieten van een feest aan meegebrachte en vaak ook zelfgemaakte lekkernijen. Van een zelfgemaakte yoghurtdrank tot appelflappen en muffins, naast broodjes in alle vormen en maten. Dit alles werd overgoten met sapjes en diverse liters thee voor de velen en nog koffie voor de liefhebbers. Druifjes, appels en mandarijnen brachten een meer fruitige toets want het zo gewaardeerde gezonde accent mocht uiteraard niet ontbreken. In Gent was het feestelijke en vierende aspect van TI meteen en nadrukkelijk aanwezig. Maar Gentenaren hebben daaromtrent dan ook een reputatie hoog te houden.

Deze eerste bijeenkomst werd gestyled naar de leest van 'transition tool No 9: designing productive meetings' zoals die te vinden is in het 'transition handbook'. Na het openingswoordje en het overlopen van de bijeenkomst-onderdelen kwam het klassieke openingsrondje. Iedereen vertelde wat hen juist enthousiast maakt bij TI, en wat ze nu inschatten te kunnen bijdragen aan het project wat tijd en energie betreft. Zo leerden we elkaar persoonlijk wat beter kennen en werd er ook iets duidelijker van hoe we onszelf als groep zien en wat onze gezamenlijke mogelijkheden en beperkingen zijn.

Anders dan bij klassieke vergaderingen werd de agenda pas op de bijeenkomst opgesteld. Om dit te realiseren begonnen we allereerst met een brainstorm-sessie om alle mogelijke vragen rond TI te genereren. Nadat iedereen alle vragen die spontaan opborrelden had geformuleerd werden de vragen onderverdeeld in 3 categoriën zijnde: vandaag te behandelen, liefst vandaag en anders een volgende keer en ten slotte vragen die sowieso doorverwezen werden naar een latere datum. De vragen die we voor vandaag uitkozen waren: Wat is ons doel, onze finaliteit? Wat willen we bereiken? Hoe concreet verder als groep?

Nadat de agenda voor iedereen werd als een klaar en helder sprankelend lentebeekje, kwam het moment om het koude water te trotseren en de eerste vragen gezamenlijk te beschouwen en stapje voor stapje de verschillende beekjes aan eigen meningen te laten samenvloeien tot een gezamenlijk gedeeld standpunt. Dit is een traag en waardevol proces, zeker voor een groep zoals wij die in haar aanvangs- en opstartfase staat. Daarom voelde het ook heel juist en goed aan om voldoende tijd uit te trekken om die fundamentele zaken door te praten die soms te snel of ten onrechte worden beschouwd als vanzelfsprekend en/of geen verdere discussie behoevend. Tussendoor kan ik nog melden dat dit ook voor mezelf zeer verhelderend was en bovenal confronterend om te zien hoe ikzelf in tegenstelling tot wat ik dacht toch met genoeg vooronderstellingen en bepaalde verwachtingen zat. Gelukkig is deze werkvorm ideaal om je eigen standpunten zowel te uiten en te verdedigen als ze te relativeren en los te laten.

Op het einde van onze eerste bijeenkomst werd meteen al een datum naar voor geschoven voor een tweede samenkomst van TIGent : 16 november 2008. Ook kwam uit onze bespreking van de vragen nog drie kleinere werkgroepen te voorschijn: eentje die nagaat welke concrete actie snel opgestart kan worden, een andere die het twaalf stappen plan tracht te vertalen naar de Genste context en ten slotte een groep die de mogelijke netwerken en samenwerkingsverbanden met andere Gentse organisaties in kaart zal brengen. Deze groepen namen de tijd om concreet met elkaar af te spreken. Verder kregen we hoofdlijnen op papier waarover we het een volgende keer konden hebben.

Debbie gaf hierna nog een korte uiteenzetting over de transitie-criteria zoals ze in de UK gebruikt worden, en waarvan de bespreking en hertaling naar onze situatie op een later tijdstip wenselijk bleek. Ook voor later en eveneens interessant zijn de door Anneleen uiteengezette verschillende mogelijkheden die er in de nabije toekomst zullen zijn inzake algemene transitievorming en de voor ons zeker te volgen open-space conferentie in Nottingham met specifiek transitie in grotere steden als thema.
Een laatste praktische en tijdsbesparende tip die uit de vergadering kwam en die ik iedereen wens mee te geven, was het wapperen met de handen ten teken van instemming met de spreker. Dit maakt onmiddellijk overzichtelijk wie in de groep achter het aangebrachte idee staat (of niet) zonder daarvoor iedereen aan het woord te moeten laten.
Nu goed, de toekomst begint zich stilaan te vullen met mooie en zinvolle activiteiten en dat is waar we uiteindelijk voor willen gaan: samen zorgen voor een leefbare toekomst waarvoor we allemaal ons beste beentje willen voor inzetten.
(ik zie voor mijn geestesoog een zee van wapperende handjes.)
N.

Klik voor grote foto
Klik voor grote foto
Klik voor grote foto
Klik voor grote foto
Klik voor grote foto
Klik voor grote foto


nieuws > nieuwsarchief / nieuws uit de lokale groepen
backtotop