nieuwsarchief

Transitiesteden en -dorpen in De Standaard (gepost op 16 december 2008)

De Standaard van 13 en 14 december 2008:
"Gent bereidt zich voor op een samenleving zonder olie
Transitiewijken zijn het antwoord op de crisis"

Zelf zouden we het allicht een stuk bescheidener aangepakt hebben dan in het ronkende "Transitiewijken zijn het antwoord op de crisis". Een boel groepen en mensen geven immers al jaar en dag, met veel enthousiasme, en op allerlei terreinen, het beste van zichzelf als antwoord op allerlei crisissen en uitdagingen. 
Hopelijk mag dit vrij uitgebreide artikel - bijna twee volle bladzijden lang - helpen om wat we in de startblokken staan hebben te versterken en de nodige bruggen te bouwen: het vertelt wat transitiesteden zijn, waar ze vandaan komen, wat de onderliggende filosofie is en hoe het in Vlaanderen (en Nederland) loopt. Verschillende mensen komen vanuit concrete ervaringen aan het woord. Met vooral ook aandacht voor het startende Gentse initiatief dat kan rekenen op de medewerking, de interesse, het enthousiasme en het creatieve genie van een groeiende groep inwoners.
Voor het artikel (in twee stukjes): linkerbladzijde en rechterbladzijde.


nieuws > nieuwsarchief / nieuws uit de lokale groepen
backtotop